شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

آشنایی با جانوران آبزی در استرالیا

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
آخرین ویرایش: سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱

مارماهی مهاجر شناخته شده‌ترین خانواده در بین خانواده‌های مختلف مارماهیان استرالیا است، زیرا بیشترین گونه‌ها در آب شیرین زندگی می‌کنند و تخم ریزی آن‌ها در اقیانوس‌ها صورت می‌گیرد. با این وجود آن‌ها مار ماهیان طویل تیپیک محسوب می‌شوند. زیرا در همهٔ آن‌ها سر به صورت گوه‌است و و دهان سختی دارند که فاقد استخوان‌های فکی و پیش فکی است.منافذ آبششی آن‌ها بسیار دور از سر قرار گرفته و با یک سر پوش آبششی کوچک و قابل انعطاف پوسیده شده‌است.

یونیک ویزا همراه شما در مهاجرتشما را تا رسیدن به مقصد همراهی می کنیم!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی یونیک ویزا، از آخرین اخبار، جدیدترین تغییرات قوانین مهاجرت و موقعیت های کاری و تحصیلی مهاجرت مطلع شوید!

آماده مهاجرت هستی؟! محاسبه گر آنلاین امتیازات