شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

ویزای والدین استرالیا

والدینی که بیش از نصف فرزندانشان دارای اقامت دائم استرالیا هستند، واجد شرایط اخذ این ویزا هستند. به طور مثال والدینی که دارای ۳ فرزند هستند می بایست

حداقل دو فرزندشان در خاک استرالیا اقامت داشته باشند یا والدینی که ۴ فرزند دارند، حداقل ۲ فرزندشان می بایست دارای اقامت استرالیا باشند.

یونیک ویزا همراه شما در مهاجرتشما را تا رسیدن به مقصد همراهی می کنیم!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی یونیک ویزا، از آخرین اخبار، جدیدترین تغییرات قوانین مهاجرت و موقعیت های کاری و تحصیلی مهاجرت مطلع شوید!

آماده مهاجرت هستی؟! محاسبه گر آنلاین امتیازات