شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

ویزای ازدواج استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا

افرادی که مایلند از طریق ازدواج به استرالیا مهاجرت کنند و اقامت استرالیا را کسب کنند باید همواره تغییرات اطلاعات تماس خود را به روز کرده و به

اطلاع اداره مهاجرت استرالیا برسانند.

این به روز رسانی به این دلیل است که کلیه افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای ازدواج با ساب کلاس ۳۰۹ را دارند، می بایست مدت دو

سال از تاریخ اولین لاج ویزایشان گذشته باشد.

پس از گذشت دو سال از زمان اولین لاج ویزای ازدواج، نامه ای از اداره مهاجرت برای تکمیل پرونده برای متقاضی فرستاده می شود. لذا اطلاعات تماس

متقاضی شامل آدرس سکونت، آدرس ایمیل یا مشخصات پاسپورت تجدید شده می بایست صحیح و به روز باشند تا نامه مربوطه را دریافت نماید.

متقاضیان توجه نمایند در صورت نیاز به تکمیل و یا به روز رسانی اطلاعاتشان فرم ۹۲۹ را تکمیل نمایند.

یونیک ویزا همراه شما در مهاجرتشما را تا رسیدن به مقصد همراهی می کنیم!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی یونیک ویزا، از آخرین اخبار، جدیدترین تغییرات قوانین مهاجرت و موقعیت های کاری و تحصیلی مهاجرت مطلع شوید!

آماده مهاجرت هستی؟! محاسبه گر آنلاین امتیازات