شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

بررسی مشاغل قابل قبول جهت مهاجرت کاری به استرالیا (بخش اول)

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
نویسنده:

برای مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص و مهارت میبایست در رشته های مورد نیاز استرالیا که هر ساله توسط اداره مهاجرت استرالیا منتشر میشود فارغ التحصیل شده و  سابقه کار داشته باشید.

دسترسی سریع

در این مطلب به بررسی برخی از مشاغل قابل قبول جهت مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار یا ویزای تخصص و مهارت میپردازیم:

۱) آَشنایی با شغل مشاور کشاورزی (Agricultural Consultant) جهت مهاجرت به استرالیا

مشاوران کشاورزی در بسیاری از مناطق و ایالت های استرالیا فعالیت می کنند. ۷۱ درصد فعالیت آنها به صورت تمام وقت می باشد. این در صورتی است که میزان درصد استاندارد و متوسط، ۶۶ درصد بیان شده است. خانم ها، ۲۹ درصد از جمعیت مشاوران کشاورزی را در استرالیا تشکیل می دهند.

 

۱-۱)سازمان ارزیابی کننده مدارک جهت مهاجرت به استرالیا

برای مهاجرت به استرالیا با رشته مشاور کشاورزی زیر نظر سازمان VETASSESS ارزیابی می شوید. بیشتر ارزیابی های این سازمان شامل کدهایی است که زیر مجموعه ی گروه های C,B,A  می باشند.Agricultural Consultantزیر مجوعه ی گروه A  است.

۱-۲)رشته های تحصیلی مرتبط جهت مهاجرت به استرالیا

متقاضیان مهاجرت به استرالیا که دارای تحصیلات آکادمیک در رشته های مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات، خاک شناسی، اقتصاد کشاورزی، باغبانی)، علوم دام و دیگر گرایش های مهندسی کشاورزی و علوم کشاورزی (البته با انجام بررسی های خاص برروی هر مورد) هستند، می توانند برای مهاجرت به استرالیا با این کد شغلی اقدام کنند.

۲)آشنایی با شغل کارشناس صنایع غذایی(Food Technologist) جهت مهاجرت به استرالیا

کارشناسان صنایع غذایی در بسیاری از مناطق و ایالت های استرالیا فعالیت می کنند. در مقایسه با دیگر ایالت های استرالیا، تعداد انها در ویکتوریا (ملبورن) به نسبت بیشتر است. ۷۸ درصد فعالیت انها به صورت تمام وقت است. این در صورتی است که میزان درصد استاندارد و متوسط، ۶۶ درصد بیان شده است. بازه ی زمانی ۴۲ ساعت در هفته به صورت کار تمام وقت برای انها تلقی می شود. خانم ها، ۶۷ درصد از جمعیت کارشناسان صنایع غذایی را در استرالیا تشکیل می دهند.

۲-۱)رشته های تحصیلی مرتبط جهت مهاجرت به استرالیا

متقاضیان مهاجرت به استرالیا که دارای تحصیلات آکادمیک در رشته ی مهندسی علوم و صنایع غذایی، علوم تغذیه، تغذیه و رژیم غذایی، علوم غذایی /فناوری غذایی هستند؛ می توانند برای مهاجرت به استرالیا با این کد شغلی اقدام کنند.

۲-۲)سازمان ارزیابی کننده مدارک جهت مهاجرت به استرالیا

برای مهاجرت به استرالیا  این رشته زیر نظر سازمان VETASSESS ارزیابی می شود. Food Technologistزیر مجموعه ی گروه A است.

۳)آشنایی با شغل کارشناس بازاریابی(Marketing Specialist) جهت مهاجرت به استرالیا

 

کارشناس های بازاریابی در بسیاری از مناطق و ایالت های استرالیا فعالیت می کنند. در مقایسه با دیگر ایالت های استرالیا، تعداد انها در نیوساوز ولز (سیدنی) به نسبت بیشتر است.

۷۷ درصد فعالیت انها به صورت تمام وقت است. این در صورتی است که میزان درصد استاندارد و متوسط، ۶۶ درصد بیان شده است. بازه ی زمانی ۴۴ ساعت در هفته به صورت کار تمام وقت برای انها تلقی می شود. خانم ها، ۶۱ درصد از جمعیت کارشناس های بازاریابی را در استرالیا تشکیل می دهند.

۳-۱) رشته های تحصیلی مرتبط جهت مهاجرت به استرالیا

متقاضیان مهاجرت به استرالیا که دارای تحصیلات آکادمیک در رشته های بازاریابی، (مدیریت) ارتبااطات تجاری، تبلیغات تجاری و دیگر رشته های مرتبط هستند؛ می توانند برای مهاجرت به استرالیا با  این کد شغلی اقدام کنند.

۳-۲) سازمان ارزیابی کننده مدارک جهت مهاجرت به استرالیا

برای مهاجرت به استرالیا با ویزاهای تخصص و مهارت این رشته زیر نظر سازمان VETASSESS ارزیابی می شود.، بیش تر ارزیابی های این سازمان شامل شغل ها و کدهایی است که زیر مجموعه ی گروه های A، B و C می باشند. Marketing Specialistزیر مجموعه ی گروه B است.

 ۱)آَشنایی با شغل  آمارشناس /آمارگر (Statistician) جهت مهاجرت به استرالیا

آمارشناس (آمارگر) ها در بسیاری از مناطق و ایالت های استرالیا فعالیت می کنند. در مقایسه با دیگر ایالت های استرالیا، تعداد آنها در قلمرو پایتخت استرالیا (کانبرا) به نسبت بیشتر است. ۷۲ درصد فعالیت آنها به صورت تمام وقت می باشد. این در صورتی است که میزان درصد استاندارد و متوسط، ۶۶ درصد بیان شده است. خانم ها، ۵۲ درصد از جمعیت آمارشناس (آمارگر) ها را در استرالیا تشکیل می دهند.

۱-۱)   سازمان ارزیابی کننده مدارک جهت مهاجرت به استرالیا:

برای مهاجرت به استرالیا با رشته آمار، مدارک تحصیلی و سوابق شغلی شما زیر نظر سازمان VETASSESS ارزیابی میشوند.

۱-۲)رشته های تحصیلی مرتبط جهت مهاجرت به استرالیا:

متقاضیان مهاجرت به استرالیا در صورتیکه  دارای تحصیلات آکادمیک در رشته ی آمار، ریاضی و اقتصاد باشند، می توانند برای این کد شغلی اقدام کنند.

۲) آشنایی با شغل فیزیکدان (PHYSICIST ) برای مهاجرت به استرالیا

تعداد فیزیکدانان در پایتخت استرالیا (کانبرا) و استرالیا جنوبی (آدلاید) به نسبت بیش تر است. ۸۸ درصد فعالیت فیزیکدانان به صورت تمام وقت می باشد. این در صورتی است که میزان درصد استاندارد و متوسط، ۶۶ درصد بیان شده است.

۲-۱) سازمان ارزیابی کننده مدارک جهت مهاجرت به استرالیا:

برای مهاجرت به استرالیا با رشته  فیزیک زیر نظر سازمان VETASSESS ارزیابی می شوید. بیشتر ارزیابی های این سازمان شامل کدهایی است که زیر مجموعه ی گروه های C,B,A  می باشند. PHYSICIST زیر مجوعه ی گروهA  است.

۲-۲) رشته های تحصیلی مرتبط جهت مهاجرت به استرالیا:

متقاضیان مهاجرت به استرالیا در صورتیکه   دارای تحصیلات آکادمیک در درشته های فیزیک، استروفیزیک، نانوتکنولوژی باشند، می توانند برای مهاجرت به استرالیا با این کد شغلی اقدام کنند.

۳) آشنایی باشغل کارشناس زیست شناسی دریا (Marine Biologist) برای مهاجرت به استرالیا

کارشناسان زیست شناسی دریا در بسیاری از مناطق و ایالت های استرالیا فعالیت می کنند. در مقایسه با دیگر ایالت های استرالیا، تعداد انها در کوئینزلند (بریزبن)، استرالیای غربی (پرث) و تاسمانیا (هوبارت) به نسبت بیشتر است.

۷۸ درصد فعالیت انها به صورت تمام وقت است. این در صورتی است که میزان درصد استاندارد و متوسط، ۶۶ درصد بیان شده است. بازه ی زمانی ۴۳ ساعت در هفته به صورت کار تمام وقت برای انها تلقی می شود. خانم ها، ۴۰ درصد از جمعیت کارشناس های زیست شناسی دریا را در استرالیا تشکیل می دهند.

۳-۱) رشته های تحصیلی مرتبط جهت مهاجرت به استرالیا

برای مهاجرت به استرالیا با رشته  زیست شناسی دریا  باید دارای تحصیلات آکادمیک در رشته های زیست شناسی دریایی یا زیست محیطی، علوم دریایی، محیط زیست دریایی یا دیگر رشته های مرتبط باشید .

۳-۲) سازمان ارزیابی کننده مدارک جهت مهاجرت به استرالیا:

برای مهاجرت به استرالیا با رشته زیست شناسی دریا زیر نظر سازمان VETASSESS ارزیابی می شوید. Marine Biologist  زیر مجموعه ی گروه A است.

۳-۳) وضعیت استخدام و کار کارشناس زیست شناسی دریا (به صورت درصدی) در استرالیا

کوئینزلند (بریزبن): ۳۳.۰ درصد

استرالیای غربی (پرث): ۲۴.۱ درصد

تاسمانیا (هوبارت): ۱۲.۴ درصد

نیوساوز ولز (سیدنی): ۱۱.۲ درصد

استرالیای جنوبی (آدلاید): ۸.۲ درصد

ویکتوریا (ملبورن): ۷.۰ درصد

قلمرو شمالی (داروین): ۲.۶ درصد

قلمرو پایتخت استرالیا (کانبرا): ۱.۷ درصد

 

 

About مهدی کیوانی

مهدی کیوانی هستم، وکیل سازمان مهاجرتی یونیک ویزا فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه ویکتوریا و دارای مجوز فعالیت از سازمان مارا (Migration Agents Registration Authority )، با شماره ثبت MARN 2217813 میباشم. در طول سالهای متوالی فعالیت در حوزه اخذ ویزاهای استرالیا تمام تلاش خود را به کار گرفته ام تا بهترین خدمات را به کلاینت های گرامی ارائه دهم. تمامی پرونده‌های موکلین مستقیماً زیر نظر اینجانب بررسی میگردد تا درخواست ویزا مطابق به روز ترین قوانین و با کمترین میزان ریسک ثبت گردد.
در مقالاتی که منتشر میکنم سعی دارم تا اطلاعات مهم و اصلی که برای مهاجرت نیاز دارید را بصورت رایگان و موثق در اختیارتان قرار بدهم.

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران