شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

مشاغل در شرف حذف از SOL

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱
نویسنده:

Occupations:

۱۳۳۵۱۳

Production Manager (Mining)

۲۲۱۱۱۱

Accountant (General)

۲۲۱۱۱۲

Management Accountant

۲۲۱۱۱۳

Taxation Accountant

۲۲۴۱۱۱

Actuary

۲۲۴۵۱۱

Land Economist

۲۲۴۵۱۲

Valuer

۲۳۱۲۱۲

Ship’s Engineer

۲۳۱۲۱۳

Ship’s Master

۲۳۱۲۱۴

Ship’s Officer

۲۳۲۲۱۲

Surveyor

۲۳۲۲۱۳

Cartographer

۲۳۲۲۱۴

Other Spatial Scientist

۲۳۳۱۱۱

Chemical Engineer

۲۳۳۲۱۱

Civil Engineer

۲۳۳۲۱۲

Geotechnical Engineer

۲۳۳۲۱۳

Quantity Surveyor

۲۳۳۲۱۴

Structural Engineer

۲۳۳۲۱۵

Transport Engineer

۲۳۳۴۱۱

Electronics Engineer

۲۳۳۵۱۱

Industrial Engineer

۲۳۳۵۱۲

Mechanical Engineer

۲۳۳۵۱۳

Production or Plant Engineer

۲۳۳۹۱۱

Aeronautical Engineer

۲۳۳۹۱۲

Agricultural Engineer

۲۳۳۹۱۳

Biomedical Engineer

۲۳۳۹۱۴

Engineering Technologist

۲۳۳۹۱۵

Environmental Engineer

۲۳۳۹۱۶

Naval Architect

۲۳۴۶۱۱

Medical Laboratory Scientist

۲۳۴۷۱۱

Veterinarian

۲۵۱۲۱۱

Medical Diagnostic Radiographer

۲۵۱۲۱۲

Medical Radiation Therapist

۲۵۲۴۱۱

Occupational Therapist

۲۶۲۶۱۱

Podiatrist

۲۵۲۷۱۲

Speech Pathologist

۲۵۳۱۱۱

General Practitioner

۲۵۳۲۱۱

Anaesthetist

۲۵۳۳۱۲

Cardiologist

۲۵۳۳۱۵

Endocrinologist

۲۵۳۳۱۶

Gastroenterologist

۲۵۳۳۱۷

Intensive Care Specialist

۲۵۳۳۲۱

Paediatrician

۲۵۳۹۱۳

Obstetrician and Gynaecologist

۲۵۳۹۹۹

Medical Practitioners nec

۲۷۱۱۱۱

Barrister

۲۷۱۳۱۱

Solicitor

۲۷۲۳۱۴

Psychotherapist

۲۷۲۳۹۹

Psychologists nec

۳۵۱۳۱۱

Chef*

۳۹۹۱۱۱

Boat Builder and Repairer

۳۹۹۱۱۲

Shipwright

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران

یونیک ویزا همراه شما در مهاجرتشما را تا رسیدن به مقصد همراهی می کنیم!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی یونیک ویزا، از آخرین اخبار، جدیدترین تغییرات قوانین مهاجرت و موقعیت های کاری و تحصیلی مهاجرت مطلع شوید!

آماده مهاجرت هستی؟! محاسبه گر آنلاین امتیازات