شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

جدیدترین ظرفیت های اعلام شده برای مهاجرت به استرالیا در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
نویسنده:

سال ۲۰۲۰ به علت شیوع بیماری کرونا در تمام کشورهای جهان به عنوان یکی از سخت ترین سال مهاجرتی در نظر گرفته میشود. کشور استرالیا نیز از این قاعده مستثنی نبود و لذا تغییراتی در ظرفیت ویزاها برای مهاجرت به استرالیا از سوی اداره مهاجرت این کشور اعمال شده است. در این پست قصد داریم به بررسی جدیدترین اخبار و قوانین مهاجرت به استرالیا در سال ۲۰۲۰ بپردازیم.

توصیه میکنیم چنانچه شما نیز قصد مهاجرت به استرالیا را دارید این پست را به دقت مطالعه نمایید.

 

ویزاهای دارای اولویت برای مهاجرت به استرالیا در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰

در برنامه مهاجرت به استرالیا در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ویزاهای زیر دارای اولویت خواهند بود:

*ویزاهای سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (ساب کلاس ۱۸۸)

*ویزای گلوبال تلنت

*ویزاهای دارای اسپانسر شغلی

 

ظرفیت ویزاهای مختلف جهت مهاجرت به استرالیا در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰

حداکثر ظرفیت ویزاهای مختلف جهت مهاجرت به استرالیا  در سال مهاجرتی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ معادل ۱۶۰۰۰۰ ظرفیت خواهد بود . بر این اساس ظرفیت ویزای گلوبال تلنت (Global Talent Independent)با افزایش سه برابری نسبت به سال قبل به ۱۵۰۰۰ ظرفیت رسیده است.

ظرفیت ویزای سرمایه گذاری در استرالیااز طریق کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار (Business Innovation and Investment)  ساب کلاس ۱۸۸ به ۱۳۵۰۰ ظرفیت افزایش یافته است.

ظرفیت ویزاهای خانوادگی (The family reunion stream) از ۴۷۷۳۲ به ۷۷۳۰۰ ظرفیت افزایش پیدا کرده است. از این ظرفیت ۷۲۳۰۰ مورد مربوط به ویزاهای پارتنر (مانند ویزاهای نامزدی و ازدواج) خواهد بود. ظرفیت ویزاهای بشر دوستانه نیز  به ۱۳۷۵۰ افزایش یافته است.

در جدول زیر مقایسه  دقیقی در خصوص ظرفیت برخی ویزاها جهت مهاجرت به استرالیا در سال جاری و سال گذشته را ملاحضه مینمایید:

نوع ویزا ظرفیت برنامه ریزی شده برای مهاجرت به استرالیا در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ظرفیت برنامه ریزی شده برای مهاجرت به استرالیا  سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱
Employer Sponsored ۳۰,۰۰۰

 ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۲۲,۰۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

Skilled Independent ۱۸,۶۵۲

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۶,۵۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

Regional ۲۳,۰۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۱۱,۲۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

State/Territory Nominated ۲۴,۹۶۸

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۱۱,۲۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

Business Innovation & Investment program ۶,۸۶۲

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۱۳,۵۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

Global Talent ۵,۰۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۱۵,۰۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

Distinguished Talent ۲۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۲۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

Partner ۳۹,۷۹۹

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۷۲,۳۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

Parent ۷,۳۷۱

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۴,۵۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

Other Family ۵۶۲

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۵۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

Special Eligibility ۲۳۶

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۱۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

(به صورت تخمینی)Child ۳,۳۵۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

۳,۰۰۰

ظرفیت برای مهاجرت به استرالیا

نوع ویزا ظرفیت برنامه ریزی شده برای مهاجرت به استرالیا در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ظرفیت برنامه ریزی شده برای مهاجرت به استرالیا  سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱
Employer Sponsored ۳۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
Skilled Independent ۱۸,۶۵۲ ۶,۵۰۰
Regional ۲۳,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰
State/Territory Nominated ۲۴,۹۶۸ ۱۱,۲۰۰
Business Innovation & Investment program ۶,۸۶۲ ۱۳,۵۰۰
Global Talent ۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
Distinguished Talent ۲۰۰ ۲۰۰
Partner ۳۹,۷۹۹ ۷۲,۳۰۰
Parent ۷,۳۷۱ ۴,۵۰۰
Other Family ۵۶۲ ۵۰۰
Special Eligibility ۲۳۶ ۱۰۰
(به صورت تخمینی)Child ۳,۳۵۰ ۳,۰۰۰

 

 

ظرفیت مشاغل مختلف جهت مهاجرت به استرالیا با ویزاهای تخصص و مهارت (Skilled worker):

افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا با ویزای تخصص و مهارت (ساب کلاسهای ۱۸۹-۱۹۰ و ۴۹۱) را دارند میبایست دارای تحصیلات و سابقه کار مرتبط با یکی از شغلهایی باشند که در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا وجود دارند. در جدول زیر ظرفیت هریک از گروه های شغلی به تفکیک آورده شده است:

کد گروه شغلی جهت مهاجرت به استرالیا گروه شغلی مورد نظر جهت مهاجرت به استرالیا ظرفیت اعلام شده جهت مهاجرت به استرالیا
۱۳۳۱ Construction Managers ۷,۱۴۵
۱۳۳۲ Engineering Managers ۱,۴۷۴
۱۳۴۱ Child Care Centre Managers ۱,۰۰۰
۱۳۴۲ Health and Welfare Services Managers ۱,۶۶۶
۱۳۹۹ Other Specialist Managers ۴,۱۸۸
۲۱۱۱ Actors, Dancers and Other Entertainers ۱,۰۰۰
۲۱۱۲ Music Professionals ۱,۰۰۰
۲۱۲۱ Artistic Directors, and Media Producers and Presenters ۱,۰۰۰
۲۲۱۱ Accountants* ۱,۰۰۰
۲۲۱۲ Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* ۱,۶۱۹
۲۲۴۱ Actuaries, Mathematicians and Statisticians ۱,۰۰۰
۲۲۴۳ Economists ۱,۰۰۰
۲۲۴۵ Land Economists and Valuers ۱,۰۰۰
۲۲۴۷ Management consultant ۴,۵۲۶
۲۳۲۱ Architects and Landscape Architects ۱,۴۵۲
۲۳۲۲ Cartographers and Surveyors ۱,۰۰۰
۲۳۳۱ Chemical and Materials Engineers ۱,۰۰۰
۲۳۳۲ Civil Engineering Professionals ۳,۹۱۹
۲۳۳۳ Electrical Engineers ۱,۳۴۸
۲۳۳۴ Electronics Engineers* ۱,۰۰۰
۲۳۳۵ Industrial, Mechanical and Production Engineers* ۲,۶۸۲
۲۳۳۶ Mining Engineers ۱,۰۰۰
۲۳۳۹ Other Engineering Professionals* ۱,۰۰۰
۲۳۴۱ Agricultural and Forestry Scientists ۱,۰۰۰
۲۳۴۲ Chemists, and Food and Wine Scientists ۱,۰۰۰
۲۳۴۳ Environmental Scientists ۱,۲۹۵
۲۳۴۴ Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists ۱,۰۰۰
۲۳۴۵ Life Scientists ۱,۰۰۰
۲۳۴۶ Medical Laboratory Scientists ۱,۵۳۶
۲۳۴۷ Veterinarians ۱,۰۰۰
۲۳۴۹ Other Natural and Physical Science Professionals ۱,۰۵۶
۲۴۱۱ Early Childhood (Pre-primary School) Teachers ۳,۳۲۱
۲۴۱۴ Secondary School Teachers ۸,۷۱۶
۲۴۱۵ Special Education Teachers ۱,۷۲۱
۲۴۲۱ University Lecturers and Tutors ۵,۰۴۲
۲۵۱۲ Medical Imaging Professionals ۱,۱۶۱
۲۵۱۴ Optometrists and Orthoptists ۱,۰۰۰
۲۵۱۹ Other Health Diagnostic and Promotion Professionals ۱,۰۰۰
۲۵۲۱ Chiropractors and Osteopaths ۱,۰۰۰
۲۵۲۴ Occupational Therapists ۱,۴۶۱
۲۵۲۵ Physiotherapists ۱,۶۸۵
۲۵۲۶ Podiatrists ۱,۰۰۰
۲۵۲۷ Speech Professionals and Audiologists ۱,۰۰۰
۲۵۳۱ General Practitioners and Resident Medical officers ۴,۲۵۷
۲۵۳۳ Internal Medicine Specialists ۱,۰۰۰
۲۵۳۴ Psychiatrists ۱,۰۰۰
۲۵۳۵ Surgeons ۱,۰۰۰
۲۵۳۹ Other Medical Practitioners ۱,۱۶۸
۲۵۴۱ Midwives ۱,۳۳۳
۲۵۴۴ Registered Nurses ۱۷,۸۵۹
۲۶۱۱ ICT Business and Systems Analysts* ۲,۲۷۳
۲۶۱۲ Multimedia Specialists and Web Developers ۱,۰۰۰
۲۶۱۳ Software and Applications Programmers* ۸,۴۰۵
۲۶۲۱ Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists ۲,۶۶۷
۲۶۳۱ Computer Network Professionals* ۲,۲۴۵
۲۶۳۳ Telecommunications Engineering Professionals ۱,۰۰۰
۲۷۱۱ Barristers ۱,۰۰۰
۲۷۱۳ Solicitors ۴,۵۳۵
۲۷۲۳ Psychologists ۱,۵۴۵
۲۷۲۵ Social Workers ۱,۸۶۲
۳۱۲۲ Civil Engineering Draftspersons and Technicians ۱,۰۰۰
۳۱۲۳ Electrical Engineering Draftspersons and Technicians ۱,۰۰۰
۳۱۳۲ Telecommunications Technical Specialists ۱,۰۰۰
۳۲۱۱ Automotive Electricians ۱,۰۰۰
۳۲۱۲ Motor Mechanics ۵,۲۰۵
۳۲۲۲ Sheetmetal Trades Workers ۱,۰۰۰
۳۲۲۳ Structural Steel and Welding Trades Workers ۴,۸۶۶
۳۲۳۲ Metal Fitters and Machinists ۶,۳۳۵
۳۲۳۳ Precision Metal Trades Workers ۱,۰۰۰
۳۲۴۱ Panelbeaters ۱,۰۰۰
۳۳۱۱ Bricklayers and Stonemasons ۱,۷۱۲
۳۳۱۲ Carpenters and Joiners ۶,۸۱۲
۳۳۲۲ Painting Trades Workers ۳,۳۰۳
۳۳۳۱ Glaziers ۱,۰۰۰
۳۳۳۲ Plasterers ۱,۴۵۲
۳۳۳۴ Wall and Floor Tilers ۱,۰۰۰
۳۳۴۱ Plumbers ۵,۸۶۱
۳۴۱۱ Electricians ۸,۰۲۱
۳۴۲۱ Airconditioning and Refrigeration Mechanics ۱,۵۸۱
۳۴۲۲ Electrical Distribution Trades Workers ۱,۰۰۰
۳۴۲۳ Electronics Trades Workers ۲,۰۴۷
۳۵۱۳ Chefs ۲,۲۵۶
۳۶۱۱ Animal Attendants and Trainers ۱,۲۳۹
۳۹۴۱ Cabinetmakers ۱,۶۹۴
۳۹۹۱ Boat Builders and Shipwrights ۱,۰۰۰
۴۵۲۳ Sports Coaches, Instructors and Officials ۱,۲۶۲
۴۵۲۴ Sportspersons ۱,۰۰۰

 

همواره توصیه میشود برای اخذ ویزاهای استرالیا از راهنمایی  وکیل مهاجرت به استرالیا بهره بگیرید. داشتن وکیل مهاجرت به استرالیا به شما کمک میکند تا از اتلاف زمان و هزینه  جلوگیری نمایید و پروسه ی مهاجرت به استرالیا را مطابق به روز ترین قوانین پیش ببرید.

جهت کسب اطلاعات در خصوص مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تحصیلی، کاری، کارآفرینی و … با مشاوران یونیک ویزا در ارتباط باشید:

۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴ الی  ۶

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران