شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

بررسی امتیاز بندی ویزای تخصص و مهارت – آپریل ۲۰۱۷

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
نویسنده:

بررسی امتیاز بندی ویزای تخصص و مهارت  آپریل ۲۰۱۷

در حال حاضر ظرفیت تمامی رشته های پر درخواست (Pro Rata) تکمیل شده است. متقاضیان این رشته ها تا جولای ۲۰۱۷ امکان دریافت دعوتنامه برای ویزای ۱۸۹ و ۴۸۹ (فامیلی) را نخواهند داشت.

در این مقاله به برنامه مهاجرت از طریق ویزای تخصص و مهارت در سال گذشته پرداخته شده و همچنین پیش بینی هایی برای برنامه سال آینده ارائه شده است.

دعوت نامه های صادر شده برای ویزای مستقل ساب کلاس ۱۸۹

حداقل امتیاز برای دریافت دعوتنامه در این ساب کلاس ۶۰ امتیاز بوده است (به غیر از رشته های پردرخواست). تقریبا در تمام سال متقاضیانی که ۶۰ امتیاز داشته اند در دور بعد از ثبت نام خود دعوتنامه دریافت کرده اند.

در سال گذشته تعداد دعوتنامه ها برای ساب کلاس ۱۸۸ در طول سال تغییرات زیادی داشته است به طوری که در دور ۷ جولای ۲۲۰۲ دعوتنامه و در دور ۱۶ دسامبر ۶۰۶ دعوتنامه صادر شده است.

وقتی به تعداد دعوتنامه های مشاغل پردرخواست و مشاغل عادی نگاه می کنیم مشخص می شود که اکثر تغییرات در تعداد دعوتنامه ها مربوط به رشته های پر درخواست است. در هر دور حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ دعوتنامه مربوط به رشته های پردرخواست است.

تعداد دعوتنامه های مشاغل پردرخواست با تغییرات بیشتری روبرو بوده است. یک پیک افزایش تعداد دعوتنامه ها مربوط به زمان شروع سال مالی است که رشته ها هنوز در لیست Pro Rata قرار نگرفته اند و یک پیک مربوط به زمانی است که اداره مهاجرت برای رسیدن به اهداف برنامه مهاجرت دعوتنامه های مشاغل پردرخواست را دو برابر حد معمول صادر می کرد.

مشاغل پردرخواست (Pro Rata)

در این سال ۸ رشته جزو رشته های پردرخواست محسوب می شدند. این ۸ رشته مشاغلی هستند که تقاضای بیشتری نسبت به سقف مجاز رشته برای آنها به ثبت رسیده است. برای این رشته ها در هر دور ظرفیت محدودی وجود دارد تا سقف رشته خیلی سریع پر نشود. در نتیجه برای این رشته ها به امتیاز بیشتری نیاز هست و همچنین ممکن است زمان انتظار برای صدور دعوتنامه طولانی باشد.

–          رشته حسابداری

حسابداران از همان دور اول در لیست مشاغل پردرخواست بودند. در نهایت در هر دور حدود ۹۸ دعوتنامه برای این رشته صادر می شد.

حداقل امتیاز مورد نیاز در کل سال برای این رشته ۷۰ بود. گرچه در برخی دوره ها بعضی حسابداران با ۶۵ امتیاز موفق به دریافت دعوتنامه شدند.زمان انتظار برای دریافت دعوتنامه تفوت زیادی داشت، در یک بازه این زمان به ۲۲ هفته رسیده است. از این مساله می توان نتیجه گرفت که اگر ظرفیت این رشته در سال جدید افزایش پیدا نکند حداقل امتیاز این رشته همچنان ۷۰ خواهد بود و حتی ممکن است به ۷۵ افزایش پیدا کند.

–          حسابرسی، وکلای تجاری و خزانه داری

حسابرسان نیز در تمام دور ها جزو رشته های پردرخواست بودند. در اکثر دور ها حدود ۵۵ دعوتنامه برای این رشته صادر شده است.

با این وجود زمان های انتظار برای حسابرسان کمی بهتر از حسابداران بوده است. در اکثر دور ها با ۷۰ امتیاز زمان انتظار حدود ۱۳ هفته بوده است.

–          کسب و کار فناوری اطلاعات و آنالیز سیستم

این رشته هم در تمام سال جزو مشاغل پردرخواست بود و به طور متوسط ۶۰ دعوتنامه در هر دور برای این رشته صادر شده است.

در ابتدا امتیاز لازم برای این رشته ۷۰ بود اما سریعا به ۶۵ کاهش پیدا کرد اما در عوض زمان های انتظار تا ۳۰ هفته افزایش پیدا کرد. پیش بینی می شود این رشته در سال آینده جزو پر رقابت ترین رشته ها باشد. اگر سقف مجاز این رشته در سال جدید افزایش پیدا نکند. احتمالا در ابتدای سال حداقل امتیاز ۷۰ خواهد بود.

–          برنامه نویسی نرم افزار و برنامه های کاربردی

این رشته نیز از روز اول جزو مشاغل پردرخواست بوده است. در اکثر دور ها ۲۲۵ تا ۲۳۰ دعوتنامه صادر شده است.

حداقل امتیاز برای کل سال ۶۵ بوده است. زمان انتظار در طول سال به طور نسبی افزایش پیدا کرد اما به بیش از ۶ هفته نرسید. پیش بینی می شود در سال بعد امتیاز حداقل همچنان ۶۵ باشد، با توجه به اینکه به احتمال زیاد سقف رشته افزایش محسوسی نخواهد داشت.

–          متخصص شبکه های کامپیوتری

این رشته از ابتدای سال در لیست مشاغل پردرخواست نبود. در نتیجه در دور های اول تعداد زیادی دعوتنامه برای این رشته صادر شد. اما در ادامه در هر دور حدود ۵۰ دعوتنامه صادر شده است.

در ابتدا حداقل امتیاز برای این رشته ۶۰ بود ولی در مدت کمی این امتیاز به ۶۵ افزایش پیدا کرد. انتظار می رود حداقل امتیاز در سال آینده نیز ۶۵ باقی بماند.

–          مهندسی الکترونیک

این رشته تا ۲۳ نوامبر در لیست مشاغل پردرخواست نبود. بعد از این تاریخ تعداد دعوتنامه های هر دور حدود ۲۹ بوده است.

در بیشتر دور ها ۶۰ امتیاز برای این رشته کافی بوده است. امتیاز حداقل در برخی دور ها به ۶۵ افزایش یافت اما بعد از آن به ۶۰ امتیاز برگشت. انتظار می رود در ابتدای سال این رشته در لیست مشاغل پردرخواست نباشد و از میانه سال امتیاز مورد نظر بین ۶۰ تا ۶۵ باشد.

–          مهندسی صنایع، مکانیک و تولید

این رشته از تاریخ ۲۳ نوامبر وارد لیست مشاغل پردرخواست شد. تا این تاریخ اکثر ظرفیت این رشته پر شده بود، بنابراین در هر دور تعداد بسیار کمی دعوتنامه صادر شد.

در نتیجه تا نوامبر ۲۰۱۶، ۶۰ امتیاز برای این رشته کافی بود اما پس از آن به دلیل نبود ظرفیت به ۷۰ افزایش یافت و بعد از آن به ۶۵ رسید. زمان انتظار با ۶۵ امتیاز حدود ۲۰ هفته بوده است. انتظار می رود امتیاز مورد نیاز برای این رشته در سال جدید ۶۰ یا ۶۵ باشد اما این رشته بسیار زود تر از سال قبل در این لیست قرار خواهد گرفت.

–          گروه مهندسی های دیگر

این رشته شامل رشته های مهندسی کشاورزی، فنی، هوانوردی و بیومدیکال می شود. این رشته در دو دور ابتدایی در لیست مشاغل پردرخواست نبود در نتیجه تعداد زیادی دعوتنامه در این دور ها با ۶۰ امتیاز صادر شد.

پس از آن امتیاز مورد به ۶۵ افزایش پیدا کرد و در هر راند حدود ۲۸ دعوتنامه صادر شد. در سال جدید انتظار می رود این رشته از ابتدای سال جزو لیست مشاغل پردرخواست باشد و نیاز به حداقل ۶۵ امتیاز باشد. با فرض اینکه سقف رشته برای سال جدید تغییر نکند.

دعوت نامه های صادر شده برای ویزای ۴۸۹ با اسپانسر فامیلی

دعوتنامه های صادر شده برای این نوع ویزا نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در ابتدا حدود ۱۰۰ دعوتنامه در هر دور صادر شده است که این باعث پر شدن ظرفیت و کاهش تعداد به ۲۵ تا ۳۰ دعوتنامه در هر دور شده است.

حداقل امتیاز برای این نوع ویزا از ۶۵ شروع شد اما به ۶۰ کاهش پیدا کرد. آینده این نوع ویزا برای سال آینده مشخص نیست.

به دلیل اینکه در سیستم ویزای ۱۸۹ به ۴۸۹ اولویت دارد، بعید به نظر می رسد کسی که رشته اش در لیست مشاغل پردرخواست است بتواند دعتنامه اس از طریق ساب کلاس ۴۸۹ اسپانسر فامیلی بگیرد. در سال آینده ممکن است ظرفیت این ویزا از سقف رشته ها حذف شود و این باعث سهولت در دریافت دعوتنامه برای این نوع ویزا خواهد شد. در غیر این صورت انتظار می رود در هر دور حدود ۲۵ تا ۳۰ دعوتنامه برای این ویزا صادر شود.

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران