شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

بررسی شرایط برخی از مشاغل جهت مهاجرت به استرالیا

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
نویسنده:

 

شغل ICT Project Manager  مدیر پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات

میزان متوسط درآمد سالیانه مدیر پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از مهاجرت به استرالیا

خانم ها:  $ ۱۳۱,۶۸۰

آقایان: $ ۱۴۵,۳۵۶

 

وضعیت استخدام و کارمدیران پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات (به صورت درصدی) در ایالت ها پس از مهاجرت به استرالیا:

نیوساوث ولز (سیدنی): ۳۸.۸ درصد؛ ویکتوریا (ملبورن): ۳۰.۵ درصد؛ کوئینزلند (بریزبن): ۱۲.۴درصد ؛ قلمرو پایتخت استرالیا (کانبرا): ۶.۹ درصد ، استرالیای غربی (پرث):۶.۱ درصد؛ استرالیای جنوبی (آدلاید): ۴.۲ درصد ؛ تاسمانیا (هوبارت):۰.۸ درصد؛قلمرو شمالی (داروین): ۰.۴ درصد

 

سازمان ارزیاب این رشته جهت مهاجرت به استرالیا :

این رشته زیر نظر سازمان ACS   ارزیابی می شود.

 

شغل Chemical Engineer مهندس شیمی

میزان متوسط درآمد سالیانه مهندس شیمیپس از مهاجرت به استرالیا

خانم ها: $ ۱۰۳,۸۷۵

آقایان: $ ۱۰۳,۸۷۵

 

وضعیت استخدام و کار مهندس های شیمی (به صورت درصدی) در ایالت ها پس از مهاجرت به استرالیا

نیوساوث ولز (سیدنی): ۸/۲۳ درصد؛ استرالیای غربی (پرث):۷/۲۳ درصد؛ویکتوریا (ملبورن): ۷/۲۶ درصد؛ کوئینزلند (بریزبن): ۸/۱۷ درصد؛ استرالیای جنوبی (آدلاید): ۹/۵ درصد؛ تاسمانیا (هوبارت):۲/۱ درصد؛ قلمرو شمالی (داروین): ۶/۰ درصد؛ قلمرو پایتخت استرالیا (کانبرا): ۳/۰ درصد

 

سازمان ارزیاب این رشته جهت مهاجرت به استرالیا:

این رشته زیر نظر سازمان  ENGINEERS AUSTRALIA ارزیابی می شود.

 

شغل Surveying and Spatial Science Techniciansتکنسین  نقشه برداری

میزان متوسط در آمد تکنسین نقشه برداری پس از مهاجرت به استرالیا

آقایان : $ ۹۶,۱۳۷

خانم ها : $ ۷۲,۴۵۴

 

 وضعیت استخدام و کارتکنسین نقشه برداری (به صورت درصدی) در ایالت ها پس از مهاجرت به استرالیا

نیوساوث ولز(سیدنی): ۳۵.۳ درصد؛ کوئینزلند (بریزبن): ۲۳.۸ درصد؛ویکتوریا (ملبورن): ۱۸.۴ درصد؛ استرالیای غربی (پرث):۱۰.۵ درصد؛ استرالیای جنوبی (آدلاید): ۶.۲ درصد؛ قلمروپایتخت استرالیا (کانبرا): ۲.۲ درصد،تاسمانیا (هوبارت): ۲.۰ درصد؛ ، قلمرو شمالی (داروین): ۱.۵ درصد

 

سازمان ارزیاب این رشته جهت مهاجرت به استرالیا:

این رشته زیر نظر سازمان VETASSESS ارزیابی می شود.

 

شغل Software Engineer مهندس  نرم افزار

میزان متوسط درآمد سالیانه مهندس نرم افزار در پس از مهاجرت به استرالیا

خانم ها:  $ ۸۶,۹۶۴

آقایان: $ ۱۰۰,۸۸۵

 

 وضعیت استخدام و کار مهندسان  نرم افزار (به صورت درصدی) در ایالت ها پس از مهاجرت به استرالیا

نیوساوث ولز(سیدنی): ۴۱.۷ درصد؛ ویکتوریا (ملبورن): ۳۰.۱ درصد؛ کوئینزلند (بریزبن): ۱۲.۴ درصد؛ استرالیای غربی (پرث):۵.۹ درصد؛استرالیای جنوبی (آدلاید): ۱/۵ درصد؛ تاسمانیا (هوبارت):۰.۶ درصد؛ قلمرو پایتخت استرالیا (کانبرا): ۴.۰ درصد؛  قلمرو شمالی (داروین): ۰.۲ درصد

 

سازمان ارزیاب این رشته جهت مهاجرت به استرالیا:

این رشته زیر نظر سازمان  ACS    ارزیابی می شود.

 

شغل Environmental Engineers مهندس محیط زیست

میزان متوسط درآمد سالیانه مهندسان محیط زیست پس از مهاجرت به استرالیا :

خانم ها: $ ۱۲۱,۳۳۹

آقایان: $ ۱۰۱,۴۹۰

 

وضعیت استخدام و کار مهندس محیط زیست  (به صورت درصدی) در ایالت ها پس از مهاجرت به استرالیا :

نیوساوث ولز (سیدنی): ۳۰.۱ درصد ، ویکتوریا (ملبورن) : ۲۹.۸ ، کوئینزلند (بریزبن): ۲۱ درصد، استرالیای جنوبی (آدلاید): ۴.۷ درصد، استرالیای غربی (پرث) : ۱۱.۷ درصد، تاسمانیا (هوبارت): ۵/۱ درصد ، قلمرو شمالی (داروین): ۰.۴ درصد ، قلمرو پایتخت استرالیا (کانبرا): ۰.۹ درصد

سازمان ارزیاب این رشته جهت مهاجرت به استرالیا:

این رشته زیر نظر سازمان  ENGINEERS AUSTRALIA ارزیابی می شود.

 

شغل Mechanical Engineer  مهندس مکانیک

میزان متوسط درآمد سالیانه مهندس مکانیک در استرالیا

خانم ها: $ ۱۱۱,۵۴۵

آقایان: $ ۱۲۷,۹۳۹

 

وضعیت استخدام و کار مهندس های مکانیک (به صورت درصدی) در ایالت ها پس از مهاجرت به استرالیا

ویکتوریا (ملبورن): ۴/۲۷ درصد؛ نیوساوث ولز (سیدنی): ۹/۲۵ درصد؛ استرالیای غربی (پرث):۹/۱۸ درصد؛کوئینزلند (بریزبن): ۴/۱۸ درصد؛ استرالیای جنوبی (آدلاید): ۴/۶ درصد؛ تاسمانیا (هوبارت):۲/۱ درصد؛ قلمرو پایتخت استرالیا (کانبرا): ۰/۱ درصد؛ قلمرو شمالی (داروین): ۶/۰ درصد

 

سازمان ارزیاب این رشته جهت مهاجرت به استرالیا :

این رشته زیر نظر سازمان  ENGINEERS AUSTRALIA ارزیابی می شود.

 

 

 

 

 

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران

یونیک ویزا همراه شما در مهاجرتشما را تا رسیدن به مقصد همراهی می کنیم!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی یونیک ویزا، از آخرین اخبار، جدیدترین تغییرات قوانین مهاجرت و موقعیت های کاری و تحصیلی مهاجرت مطلع شوید!

آماده مهاجرت هستی؟! محاسبه گر آنلاین امتیازات