شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

هزینه اجاره در ایالت های مختلف استرالیا پس از مهاجرت به استرالیا

سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
آخرین ویرایش: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

از اساسی ترین نیازها پس از مهاجرت به استرالیا پیدا کردن مسکن میباشد. افرادی که پس از مهاجرت به استرالیا اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند میتوانند به راحتی مسکن مورد علاقه خود را با توجه به بودجه مورد نظر انتخاب نمایند.

در ادامه به بررسی هزینه مسکن پس از مهاجرت به استرالیا در ایالت های مختلف می پردازیم :

 

ایالت ویکتوریا

هزینه اجاره در ملبورن:

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۴۰۰-۶۵۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۵۷۵-۹۵۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۲۶۵ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۲۷۰ دلار استرالیا

 

منطقه Hume vale

 

 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی / هفته ۳۱۰-۵۲۰  دلار استرالیا

 

منطقه Hamilton and Southern Grampians

 

 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی / هفته ۲۸۰-۴۸۰ دلار استرالیا

 

منطقه Gippsland

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۵۰-۶۸۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۲۰۰-۷۵۰ دلار استرالیا

ایالت استرالیای جنوبی 

هزینه اجاره در ادلاید:

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۰۰-۴۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۶۰-۶۰۰ دلار استرالیا

 

منطقه Kangaroo island

 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۲۵-۳۵۰ دلار استرالیا

 

منطقه Clare Valley

 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۳۰۸ دلار استرالیا

 

منطقه Barossa

 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۲۵۵-۴۷۰ دلار استرالیا

 

 

ایالت استرالیای غربی

هزینه اجاره درپرت Perth

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۲۹۰-۳۹۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۵۰-۵۵۰ دلار استرالیا

 

منطقه South West

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۲۰-۷۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۱۰-۱۰۰۰ دلار استرالیا

منطقه Great Southern

 

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۴۰-۷۵۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۴۱۵-۱۲۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۲۶۰-۳۹۰ دلار استرالیا

 

منطقه Kimberley

 

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۵۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۸۰-۵۳۰ دلار استرالیا

 

ایالت نیو ساوت ولز

هزینه اجاره در سیدنی پس از مهاجرت به استرالیا

 

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۵۰۰-۷۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۸۲۵-۲۲۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۵۰-۴۵۰ دلار استرالیا

 

منطقه Farwest

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۷۰-۵۷۵ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۵۰۰-۹۵۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا / هفته۴۹۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۲۰-۴۴۰ دلار استرالیا

 

منطقه Mid North Coast

 

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۴۴۰-۶۵۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۵۵۰-۱۰۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۳۴۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۷۰-۴۹۰ دلار استرالیا

 

منطقه South Coast

 

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۴۱۰-۵۷۵ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۵۵۰-۹۵۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۴۹۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۰۰-۵۲۰ دلار استرالیا

ایالت کوئینزلند

هزینه اجاره در بریزبن

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۴۸۰-۱۱۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۳۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۷۰-۷۲۰ دلار استرالیا

 

منطقه Gold Coast

 

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۵۲۰-۹۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۶۰۰-۳۵۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۳۶۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۵۲۰-۹۰۰ دلار استرالیا

 

منطقه Toowoomba

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۲۵۰-۶۸۵ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۰۰-۱۰۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۴۵-۵۰۰ دلار استرالیا

 

ایالت تاسمانیا

هزینه اجاره در هوبارت

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۰۰-۵۵۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۲۰-۱۲۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۳۱۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۰۰-۵۵۰ دلار استرالیا

 

منطقه West Coast

 

 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۲۵۰-۴۴۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۱۵۰ دلار استرالیا

 

قلمرو شمالی

هزینه اجاره در داروین

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۴۴۰-۱۲۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۴۵۰-۱۰۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۳۴۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۲۷۰-۷۵۰ دلار استرالیا

 

منطقه Central Australia

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۲۹۰-۶۱۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۴۵۰-۸۷۵ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۳۴۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۲۰-۴۷۰ دلار استرالیا

ایالت ACT

هزینه اجاره در کانبرا

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۹۰-۱۳۹۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۵۲۰-۱۳۰۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۲۴۰-۴۱۶ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۵۰-۷۱۵ دلار استرالیا

 

منطقه Barton

 

 • هزینه اجاره یونیت یا آپارتمان بزرگ پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۴۹۵-۱۳۹۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره خانه یا خانه ویلایی پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۶۰۰-۹۵۰ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه یا استودیو پس از مهاجرت به استرالیا /هفته ۳۸۴-۴۱۶ دلار استرالیا
 • هزینه اجاره فلت یا اپارتمان کوچک پس از مهاجرت به استرالیا / هفته ۳۵۰-۱۱۰۰ دلار استرالیا

 

جهت بررسی شرایط خود برای مهاجرت به استرالیا و دریافت مشاوره رایگان در خصوص ویزای کار استرالیا، ویزای تخصص و مهارت، سرمایه گذاری در استرالیا و … میتوانید با سازمان مهاجرتی یونیک ویزا در ارتباط باشید:

۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴ الی ۶

مطالب مرتبط:

مهاجرت به استرالیا در سال ۲۰۲۲

 وکیل مهاجرت به استرالیا

هزینه های زندگی در سیدنی پس از مهاجرت به استرالیا

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران

یونیک ویزا همراه شما در مهاجرتشما را تا رسیدن به مقصد همراهی می کنیم!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی یونیک ویزا، از آخرین اخبار، جدیدترین تغییرات قوانین مهاجرت و موقعیت های کاری و تحصیلی مهاجرت مطلع شوید!

آماده مهاجرت هستی؟! محاسبه گر آنلاین امتیازات