توضیحات

وبینار رایگان ویزای جاب آفر استرالیا (ساب کلاس ۴۸۲)

سخنران: آقای مهدی کیوانی، وکیل رسمی سازمان MARA

نکته: وبینار ضبط و بازنشر خواهد شد و شما با ثبت نام در وبینار رضایت خود را با ضبط مطالب(یا صدا و تصویر) اعلام میدارید.