شماره تماس 021-88545324
UniqueVisa Logo

تغییرات ویزاهای استرالیا در سال ۲۰۲۱

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱
آخرین ویرایش: چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱

قوانین مهاجرتی هر کشور بسته به نیازمندی های ایالات مختلف و اقتضای زمان تغییراتی را به خود می بینند. قوانین مهاجرتی کشور استرالیا نیز در سال ۲۰۲۱ در زمینه های مختلف تغییراتی داشته است که در زیر به اختصار توضیح داده می شوند.

 قوانین مهاجرتی کشور استرالیا

اداره مهاجرت استرالیا در جولای هر سال تغییراتی را در هزینه ها و قوانین مهاجرتی اعمال مینماید.

در سال مهاجرتی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ سه گروه از ویزاها به عنوان ویزاهای دارای اولویت از سوی اداره مهاجرت استرالیا معرفی شده اند که عبارتند از:

*ویزای سرمایه گذاری از طریق کارافرینی (ساب کلاس ۱۸۸)

*ویزای گلوبال تلنت

*ویزاهای دارای اسپانسری کارفرما

امسال نیز هزینه ویزا اپلیکیشن ویزاها تغییراتی داشته اند که در ادامه به بررسی هزینه ویزاهای استرالیا در سال ۲۰۲۱ پرداخته ایم:

هزینه ویز  ا ساب کلاس ویزا
$۶۳۰ ویزای تحصیلی و گاردین (ساب کلاس ۵۰۰ & 590)
$۴,۱۱۵ ویزای تخصص و مهارت (ساب کلاس ۱۸۹, ۱۹۰, ۴۹۱)
$۱,۶۸۰ ساب کلاس ۴۸۵
$۷,۸۵۰ ویزای پارتنر (ساب کلاس ۳۰۰, ۸۲۰/۸۰۱, ۳۰۹/۱۰۰)
$۱,۲۹۰ TSS – STSOL (ساب کلاس ۴۸۲)
$۲,۶۹۰ TSS – MLTSSL (ساب کلاس ۴۸۲)
$۴,۱۱۵ ENS/RSMS (ساب کلاس ۱۸۶, ۱۸۷)
$۶,۰۸۵ ویزای سرمایه گذاری /کارآفرینی (ساب کلاس ۱۸۸A, 188B)
$۸,۹۲۵ Significant Investor Visa (SIV) (188C)
$۳۷۰ ویزای توریستی(ساب کلاس ۶۰۰)
$۴۹۰ هزینه شهروندی استرالیا

ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۹۱) و ویزای سرمایه گذاری/کارافرینی (ساب کلاس ۱۸۸) در سال مهاجرتی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ را در جدول زیر ملاحضه مینمایید:

نام ایالت ساب کلاس ۱۹۰ ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس ۴۹۱ ویزای تخصص و مهارت ویزای سرمایه گذاری/ کارآفرینی
ACT ۶۰۰ ۱,۴۰۰ ۳۰
NSW ۴,۰۰۰ ۳,۶۴۰ ۲,۲۰۰
VIC ۳,۵۰۰ ۵۰۰ ۱,۷۵۰
QLD ۱,۰۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۴۰۰
NT ۵۰۰ ۵۰۰ ۷۵
WA ۱,۱۰۰ ۳۴۰ ۳۶۰
SA ۲,۶۰۰ ۲,۶۰۰ ۱,۰۰۰
TAS ۱,۱۰۰ ۲,۲۰۰ ۴۵
Total ۱۴,۴۰۰ ۱۲,۴۳۰ ۶,۸۶۰

تغییرات و امتیاز بندی جدید ویزای سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی در استرالیا در سال مهاجرتی ۲۰۲۲-۲۰۲۱:

مدت زمان این ویزا تا سال گذشته ۴ سال و سه ماه بود ولی از سال ۲۰۲۱ مدت اعتبار این ویزا به ۵ سال افزایش یافته است.

دارندگان ویزای ۱۸۸ پس از سه سال (در صورت احراز شرایط ویزا) میتوانند برای دریافت اقامت دائم اقدام نمایند.

برای مهاجرت به استرالیا از طریق این ویزا متقاضی میبایست حداقل ۶۵ امتیاز کسب نماید. آیتم های امتیاز آور عبارتند از:

 

*امتیاز سن :

 

فرد متقاضی باید زیر ۵۵ سال باشد (البته موارد استثنا هم وجود دارد) امتیاز سن به شرح زیر است :

 

۱۸تا ۲۵ سال: ۲۰ امتیاز

۲۵تا ۳۳ سال:۳۰ امتیاز

۳۳تا ۴۰ سال:۲۵ امتیاز

۴۰تا ۴۵ سال: ۲۰ امتیاز

۴۵تا ۵۵ سال: ۱۵ امتیاز

*امتیاز مدرک تحصیلی (اجباری نیست):

دارا بودن مدرک تحصیلی  برای مهاجرت به استرالیا با این ویزا اجباری نیست ولی اگر فردی دارای مدرکباشد امتیازات آن به صورت زیر محاسبه میشود:

دیپلم و زیر دیپلم ۰ امتیاز

لیسانس به بالا ۱۰ امتیاز

*امتیاز مدرک زبان (اجباری نیست) :

دارا بودن مدرک زبان برای مهاجرت به استرالیا با  این ویزا اجباری نیست و می توان هزینه آن را پرداخت کرد ولی اگر فردی دارای مدارک معتبر همچون آیلتس ، تافل ، PTE و … باشد امتیازات آن به صورت زیر میباشد:

آیلتس در هر مهارت ۵ یا معادل آن ۵ امتیاز

آیلتس در هر مهارت ۷ یا معادل آن ۱۰ امتیاز

*امتیاز سابقه مدیریت بیزینس:

۴ سال از ۵ سال اخیر ۱۰ امتیاز

۷ سال از ۸ سال اخیر ۱۵ امتیاز

 

*امتیاز دارایی های فرد اصلی و همسر وی:

 

دارایی های فرد متقاضی و همسر وی که حداقل ۲ سال از تاریخ آن گذشته باشد و با نرخ دلار دولتی استرالیا محاسبه می شود

حداقل ۱,۲۵۰,۰۰۰ دلار استرالیا   ۵ امتیاز

حداقل ۱,۷۵۰,۰۰۰ دلار استرالیا ۱۵ امتیاز

حداقل ۲,۲۵۰,۰۰۰ دلار استرالیا ۲۵ امتیاز

حداقل ۲,۷۵۰,۰۰۰ دلار استرالیا ۳۵ امتیاز

 

*امتیاز گردش مالی بیزینس:

 

گردش مالی بیزینس متقاضی در ایران ۲ سال از ۴ سال اخیر در نظر گرفته می شود که با احتساب نرخ دلار دولتی استرالیا محاسبه می شود :

 

حداقل ۷۵۰,۰۰۰ دلار استرالیا ۵ امتیاز

حداقل ۱,۲۵۰,۰۰۰ دلار استرالیا ۱۵ امتیاز

حداقل ۱,۷۵۰,۰۰۰ دلار استرالیا ۲۵ امتیاز

حداقل ۲,۲۵۰,۰۰۰ دلار استرالیا ۳۵ امتیاز

 

*امتیاز داشتن ثبت اختراع یا برند به مدت بیش از یکسال:

به ترتیب دارای ۱۵ و ۱۰ امتیاز هستند

 

لیست مشاغل دارای اولویت استرالیا در سال مهاجرتی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ برای ویزاهای کاری:

 • Accountant (General) (221111)
 • Accountant (Taxation) (221113)
 • Accountant (Management) (221112)
 • External Auditor (221213)
 • Internal Auditor (221214)
 • Electrical Engineer (233311)
 • Civil Engineer (233211)
 • Structural Engineer (233214)
 • Geotechnical Engineer (233212)
 • Transport Engineer (233215)
 • Mining Engineer (233611)
 • Petroleum Engineer (233612)
 • Surveyor (232212)
 • Cartographer (232213)
 • Other Spatial Scientist (232214)
 • Medical Laboratory Scientist (234611)
 • Orthotist / Prosthetist (251912)
 • Multimedia Specialist (261211)
 • Analyst Programmer (261311)
 • Software and Applications Programmers (261399)
 • ICT Security Specialist (262112)
 • Chef (351311)
 • Chief Executive or Managing Director (111111)
 • Construction Project Manager (133111)
 • Mechanical Engineer (233512)
 • Veterinarian (234711)
 • General Practitioner (253111)
 • Resident Medical Officer (253112)
 • Psychiatrist (253411)
 • Medical Practitioner nec (253999)
 • Midwife (254111)
 • Registered Nurse (Aged Care) (254412)
 • Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415)
 • Registered Nurse (Medical) (254418)
 • Registered Nurse (Mental Health) (254422)
 • Registered Nurse (Perioperative) (254423)
 • Registered Nurses nec (254499)
 • Developer Programmer (261312)
 • Software Engineer (261313)
 • Maintenance Planner (312911)
 • Social Worker (272511)

تغییر امتیازات ویزاهای اسکیل نیز از نوامبر سال ۲۰۱۹ اجرایی شده است که در زیر مشاهده مینمایید:

اداره مهاجرت استرالیا از نوامبر سال  (۲۰۱۹) تغییراتی در سیستم امتیاز بندی ویزای تخصص و مهارت (ساب کلاسهای :۱۸۹-۱۹۰-۴۸۹) را اجرایی نموده است. در این مطلب به بررسی تغییراتی که تا کنون مشخص شده اند میپردازیم.

-امتیاز همسر از ۵ به ۱۰ افزایش یافت. (شرایط جهت استفاده از امتیاز همسر مانند روال سابق است و میبایست اسسمنت و نمره آیلتس حداقل ۶ موجود باشد.)

– امتیاز اسپانسر ایالتی، منطقه ای یا خانوادگی برای ساب کلاس ۴۸۹ از ۱۰ به ۱۵ افزایش  یافت.

-امتیاز دارندگان برخی از مدارک در رشته های STEM* به ۱۰ امتیاز افزایش  یافت.

STEM:Science, Technology, Engineering and Mathematics

-۱۰ امتیاز اضافه به افراد مجرد تعلق خواهد گرفت.

-به افراد متاهلی که همسر آنها آیلتس ۶ (یا مدارک زبان معادل با این نمره) داشته باشد ۵ امتیاز اضافه تعلق میگیرد.

 

چنانچه امتیازات افراد یکسان باشد اولویت دریافت دعوتنامه از اداره مهاجرت استرالیا به شرح ذیل خواهد بود:

۱)      افرادی که همسر آنها دارای اسسمنت مثبت میباشد و سن زیر ۴۴ سال دارد.

۲)      افراد مجرد

۳)      افرادی که همسر آنها دارای آیلتس ۶ (یا مدارک معادل) است ولی دارای اسسمنت نمیباشد یا سن وی بالاتر از ۴۴ سال است.

۴)      افرادی که همسر آنها قادر به ارائه اسسمنت و مدرک زبان نمیباشد.

 

 

افزایش هزینه های ویزای دانشجویی در استرالیا:

اداره مهاجرت استرالیا  از اواخر سال ۲۰۱۹ الزامات مالی جدیدی را برای متقاضیانی که قصد تحصیل و ویزای گاردین (پدر یا مادرمتقاضیان زیر ۱۸ سال) وضع کرده است.

از ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹، متقاضیان ملزم به ارائه گواهی تمکن مالی بیشتر برای پوشش هزینه های سالانه زندگی خود در استرالیا هستند. از این رو افزایش هزینه های زندگی به صورت ذیل خواهد بود:

هزینه های زندگی  :

برای دوره ۱۲ ماهه متقاضیان باید موارد ذیل را به اداره مهاجرت ارایه دهند:

 • ۲۱،۰۴۱ دلار استرالیا برای متقاضی اصلی
 • ۷،۳۶۲ برای همسر متقاضی اصلی
 • ۳،۱۵۲ دلار استرالیا برای هر فرزند وابسته
 • ۸،۲۹۶ دلار استرالیا برای هزینه های تحصیل فرزند وابسته

متقاضیان می توانند همسر یا پدر مادر خود به عنوان کسی که الزامات درامدی اداره مهاجرت را برآورده می کند (اسپانسر مالی) معرفی کنند . گواهی های تمکن درآمد باید برای ۱۲ ماه گذشته و قبل از ارسال درخواست به اداره مهاجرت باشد.

. حداقل مبلغ گواهی تمکن درآمدی به شرح ذیل می باشد:

 • ۶۲،۲۲۲ دلار استرالیا برای متقاضی اصلی
 • ۷۲،۵۹۲ دلار استرالیا برای متقاضی و همراهان

 

گواهی تمکن مالی مورد قبول از نظر اداره مهاجرت شامل موارد ذیل می باشد:

 • پرینت حساب بانکی
 • وام های بانکی
 • وام های بورسیه ای دولتی
 • بورسیه تحصیلی یا پشتیبانی مالی

 

مدارک مالی افراد باید توسط دولت رسمی آن کشور مورد تایید قرار گرفته و این مدارک بایستی برای حداقل ۱۲ ماه گذشته، قبل از ارایه درخواست ویزا برای اداره مهاجرت باشد.

 

ویزای نیروی کار ماهر منطقه ای (ساب کلاس ۴۹۱- ویزای مشروط)

از تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ امکان ثبت درخواست EOI برای این ویزا به وجود آمد.

این سابکلاس به این منظور طراحی شده است که به جای Subclass 489 ، با استفاده از هر دو مسیر اسپانسری فامیلی و یا ایالتی قابل پشتیبانی باشد. این ویزا به مدت ۵ سال معتبر خواهد بود و شرایط انطباقی همچون الزام برای تمام اعضای خانواده برای زندگی، کار و تحصیل تنها در منطقه مشخص وجود خواهد داشت و تمامی افراد می بایست هر گونه تغییر را ظرف ۱۴ روز به اداره مهاجرت گزارش نمایند. اداره مهاجرت همچنین می تواند از دارنده ویزا برای ارائه مدارک از فعالیت های خود و یا حضور در مصاحبه درخواست نماید. عدم پیروی از این شرایط می تواند منجر به لغو ویزا و / یا از دست رفتن شانس اقامت دائم شود.

 

ویزای مهارتی منطقه ای با اسپانسرشیپ کارفرما(سابکلاس ۴۹۴)

فرآیند ویزای Subclass 494  همچون ویزای TSS است، زیرا لازم است یک حامی تجاری (یا توافقنامه کار) وجود داشته باشد و نامزدی (نامینیشن) قبل از درخواست ویزا، تأیید یا ارائه شود.

از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹، کسب و کارهای با SBS موجود، قادر خواهند بود از این حمایت مالی فعلی برای نامزد کردن کارکنان و ارائه درخواست ویزا مربوط به زیر مجموعه ۴۹۴ استفاده کنند.

برنامه های نامزدی باید حاوی شواهدی باشد که تست بازار کار انجام شده است، و همچنین توصیه نامه از یک فرد صاحب نظر با صلاحیت منطقه ای که نشان می دهد نرخ بازار برای آن منطقه قابل قبول است. متقاضیان باید کمتر از ۴۵ سال سن داشته باشند و در زمان تقاضا ارزیابی مهارتی موفقی داشته باشند.

پس از اعطای ویزا، ویزا به مدت ۵ سال با شرایط مشابه شرایط منطقه ای به عنوان ویزای ۴۹۱ معتبر خواهد بود. دارندگان نیز واجد شرایط Medicare می باشند بنابراین بیمه درمانی خصوصی لازم نیست.

دارنده ویزا شرایط شغلی شبیه به ویزا TSS را خواهد داشت و تنها قادر به کار با کارفرمایی خواهد بود که وی را انتخاب کرده است. اگر این کار متوقف شود، دارنده ۹۰ روز برای پیدا کردن یک حامی مالی جدید یا ترک استرالیا فرصت خواهد داشت.

 

مسیر اقامت دائم

مهاجران دارای ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ یا ۴۹۴ باید در در نواحی منطقه ای حداقل ۳ سال اقامت داشته باشند تا بتوانند برای هر گونه ویزای مهارتی دیگری اقدام کنند. این شامل درخواست برای سایر ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ ، طرح نامزدی کارفرمایان و ویزای کسب و کار است. علاوه بر این، متقاضیان قادر به درخواست برای ویزای پارتنر از خارج از کشور تا زمانی که شرایط اقامت ۳ ساله برآورده شود، نخواهند بود.

برای واجد شرایط بودن ویزای اقامت دائم ۱۹۱ ( منطقه ای)، متقاضیان باید ۳ سال در آن منطقه اقامت داشته باشند و همچنین باید مدارکی داشته باشند که اثبات کند وی حداقل درآمد همراه با مالیات را برای سه سال به عنوان صاحب یک ویزای موقت منطقه ای ( مقدار تأیید شده) داشته است.

دسترسی دارندگان ویزاهای ناحیه ای به بیمه سلامت استرالیا:

طبق اعلام وزارت بهداشت استرالیا از این به بعد برای دارندگان ویزاهای اسپانسر منطقه ای بیمه سلامت صادر خواهد شد. این موضوع به این معناست که مهاجران جدید که دارای ویزا با ساب کلاس ۴۹۱ و ۴۹۴ هستند قادر خواهند بود برای بیمه سلامت استرالیا ( MEDICARE) در دوره اقامتشون در استرالیا اقدام کرده و از مزایای آن بهره ببرند.

در مقایسه با ویزاهای فعلی:

در قانون جدید ساب کلاس ۴۹۱ جایگزین ۴۸۹ شده است. در ویزای ۴۸۹ متقاضیان از امکانات بیمه سلامت برخوردار نیستند، این یعنی این که متقاضیان مجبور به پرداخت هزینه های پزشکی خود هستند. با اعلامیه جدید وزارت بهداشت استرالیا، دارندگان ویزای ۴۹۱ هنگام مراجعه به پزشک و یا بیمارستان، بخشی یا همه ی هزینه هایشان توسط بیمه سلامت پوشش داده خواهد شد.

دارند گان ویزای ۴۸۲ فعلی، متقاضیان و خانواده هایشان (به جز افراد مقیم آن دسته از کشورهایی که همکاری دوجانبه در رابطه با بیمه سلامت با استرالیا دارند) ، باید توسط یکی از موسسات بیمه ای خصوصی با پرداخت هزینه زیاد در استرالیا خود را بیمه کنند. در ویزای ۴۹۴ اسپانسر ناحیه ای ، بدون توجه به کشور مبدا متقاضی، مهاجران به بیمه سلامت استرالیا دسترسی پیدا خواهند کرد. این موضوع نشانگر صرفه جویی در هزینه های بیمه ای و درمانی به مقدارقابل توجه می باشد.

ویزای کارآفرینی جدید استرالیا (Entrepreneur Stream):

این ویزا یکی از زیرشاخه های ویزای ساب کلاس ۱۸۸ (اقامت موقت از طریق سرمایه گذاری استرالیا ) می باشد . در این زیرشاخه کارآفرین با هزینه ۲۰۰ هزار دلار استرالیا که از سوی سرمایه گذار تأمین می گردد جهت توسعه و تجاری سازی ایده های جدید وارد استرالیا می گردد. در این زیرشاخه متقاضی باید دارای آیلتس ۶ در هر ۴ مهارت باشد.

مشابه با سایر زیرشاخه های ویزای ۱۸۸ در صورت انجام تعهدات متقاضی می تواند به اقامت دائم استرالیا برسد.

مهاجرت به استرالیا برای افراد فنی بدون داشتن مدرک تحصیلی

به دلیل نیاز مبرم کشور استرالیا به رشته های: نجاری، برق، تأسیسات تهویه مطبوع و سردخانه، فلزکاری، لوله کشی، جوشکاری، مکانیک خودروهای سبک، و بنایی/آجرچینی، افرادی که دارای سابقه کار در این رشته ها می باشند ولی مدرک فنی مرتبط با کار خود را ندارند در صورت ارائه حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط می توانند جهت مهاجرت به استرالیا اقدام نمایند. لازم به ذکر است این افراد با توجه به نداشتن مدرک تحصیلی جهت جبران کمبود امتیاز خود معمولاً نیازمند ارائه آیلتس ۷ خواهند بود.

تمامی مراحل اخذ ویزا برای افراد فنی مشابه با سایر ویزاهای تخصص و مهارت می باشد.

تحقیق سنا در خصوص ویزای کمبود نیروی ماهر

گزارش ارزیابی اثربخشی سیستم ویزای کمبود نیروی ماهر  در آوریل ۲۰۱۹ با تمرکز بر ظرفیت موقت سیستم ویزای ماهر برای مقابله با کمبود مهارت های واقعی منتشر شد. کمیته های حقوقی و قانون اساسی ،توصیه هایی از جمله موارد زیر ارائه نموده اند:

 

 • افزایش سرحد درآمد مهاجرت مهارتی موقت (TSMIT) به میزان حداقل ۶۲۰۰۰ دلاردر سال (توصیه ۲)
 • بازبینی و به روزرسانی سیاست های حوزه ی سلامت جهت اطمینان از اینکه در صورت عدم وجود هزینه خدمات بهداشتی و اجتماعی برای ایالت ها، متقاضیان ویزا موقت به دلایل پزشکی رد نمی شوند (توصیه نامه ۳)
 • شفافیت بیشتر در مدیریت دولتی فهرست مشاغل مهارتی، از جمله انتشار دلایل اضافه کردن و یا حذف مشاغل (توصیه ۴)
 • بررسی دقیق تر در مورد ارزیابی مهارت ها و صدور مجوز (توصیه ۵) و الزامات دقیق تر برای آزمایش بازار کار (توصیه ۸)

 

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه کاربران

یونیک ویزا همراه شما در مهاجرتشما را تا رسیدن به مقصد همراهی می کنیم!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی یونیک ویزا، از آخرین اخبار، جدیدترین تغییرات قوانین مهاجرت و موقعیت های کاری و تحصیلی مهاجرت مطلع شوید!

آماده مهاجرت هستی؟! محاسبه گر آنلاین امتیازات